Mistrzostwa Polski IMAF 2014


    7 czerwca w Olkuszu odbędą się mistrzostwa Polski IMAF, zachęcamy do wzięcia udziału wszystkich naszych zawodników, zawody mają na celu wyłonienie kadry, która będzie reprezentować nasz kraj na mistrzostwach Eurpy. Turniej zostanie rozegrany w Olkuszu, ul. Wiejska 1a, hala Widowskowo-Sportowa MOSiR Olkusz. Każdy startujący powinien zaznajomić się z regulaminem oraz przepisami (1, 2) obowiązującymi na zawodach.

- osoby niepełnoletnie mogą startować jedynie za pisemną zgodą rodziców (opiekunów prawnych) oraz trenera klubowego, (formularz do wydruku)
- zawodnicy muszą posiadać aktualne badania lekarskie, wydane przez lekaża sportowego zezwalające na udział w zawodach, w ramach rywalizacji sportowej,
- Zawodnicy na czas mistrzostw powinni posiadać ubezpieczenie NNW, Ubezpieczenie sportowe można wykupić w każdej ubezpieczalni, można sprawdzić w okolicznych punktach obsługi klienta, można również skorzystać z oferty p. Joanny Szwedy, agent PZU S.A. tel. 502 376 828, tel./fax. 32 42 58 633, e-mail: jszweda@agentpzu.pl ,www.pzurybnik.pl
- Zawodnicy startujący na zawodach oświadczają, że startują w zawodach na własną odpowiedzialność, świadomi ewentualnego ryzyka,
- ..... (pełny regulamin zawodów)


Program zawodów:
8:00-9:30 - waga i rejestracja zawodników. Zawodnicy stający na wagę muszą posiadać dokument ze zdjęciem oraz ważne badania lekarskie,
10:00 uroczyste otwarcie Mistrzostw Polski,
10:30 rozpoczęcie konkurencji
17:30 planowane zakończenie zawodów.
Organizator zastrzega możliwość zmiany godzin rozpoczęcia oraz zakończenia zawodów.

Opłaty startowe :
- 25 PLN za konkurencję indywidualną dla członków IMAF PL
- 35 PLN za konkurencję indywidualną dla osób nie zrzeszonych w IMAF PL
- 35 PLN za drużynę Ju Jitsu klubu zrzeszonego w IMAF PL
- 45 PLN za drużynę Ju Jitsu klubu nie zrzeszonego w IMAF PL
- 45 PLN za drużynę kata synchroniczne i ippon kumite dla członków IMAF PL
- 55 PLN za drużynę: kata i ippon kumite dla osób nie zrzeszonych w IMAF PL
*opłaty wnoszone w godzinach 8.00-10.00 w biurze zawodów (07.06.2014)

Nagrody :
Medale i dyplomy za pierwsze trzy miejsca, dla każdego zwycięzcy konkuręcji puchar

Konkurencje:

Kata indywidualne:
   1. Kata młodzików 10 - 12 lat
   2. Kata kadetów 13 - 15 lat
   3. Kata juniorów 16-18 lat, białe–zielone pasy ( 9kyu - 6kyu )
   4. Kata juniorów 16 - 18 lat, niebieskie - brązowe pasy ( 5kyu – 1kyu )
   5. Kata seniorów 19+, żółte – niebieskie pasy (8kyu –4kyu )
   6. Kata seniorów 19+, brązowe i czarne pasy ( 3kyu –Dan )
   7. Kata młodziczek 10 -12 lat
   8. Kata kadetek 13 -15 lat
   9. Kata juniorek 16 -18 lat
   10. Kata seniorek 19+

Kata indywidualne z bronią (bez podziału na płeć i stopnie zaawansowania):
   11. Kata Kobudo, grupa młodsza do 15 lat
   12. Kata Kobudo, grupa starsza 16+

Kata synchroniczne(3 osoby, mogą startować drużyny mieszane):
   13. Kata synchroniczne, grupa młodsza do 15 lat
   14. Kata synchro niczne, grupa starsza 16+

Kata Ju Jitsu (bez podziału na stopnie zaawansowania):
   15. Kata ju jitsu kadetów 13 - 15 lat
   16. Kata ju jitsu juniorów 16 -18 lat
   17. Kata ju jitsu seniorów 19+
   18. Kata ju jitsu kadetek i juniorek 13- 18 lat
   19. Kata ju jitsu seniorek 19+

Sanbon kumite:
   20. Sanbon Kumite młodzików 10 -12 lat
   21. Sanbon Kumite kadetów 13 -15 lat
   22. Sanbon Kumite juniorów 16 -18 lat
   23. Sanbon Kumite seniorów 19+, żółte - niebieskie pasy ( 8kyu – 4kyu )
   24. Sanbon Kumite seniorów 19+, brązowe - czarne pasy ( 3kyu - dan )
   25. Sanbon Kumite młodziczek 10 -12 lat
   26. Sanbon Kumite kadetek 13 -15 lat 27. Sanbon Kumite juniorek 16 - 18 lat
   28. Sanbon Kumite seniorek 19+

Semi Kontakt:
   29. Semi Kontakt kadetów 13 -15 lat, waga lekka
   30. Semi Kontakt kadetów 13 -15 lat, waga średnia
   31. Semi Kontakt kadetów 13 -15 lat, waga ciężka
   32. Semi Kontakt juniorów 16 -18 lat, waga lekka
   33. Semi Kontakt juniorów 16 -18 lat, waga średnia
   34. Semi Kontakt juniorów 16- 18 lat, waga ciężka
   35. Semi Kontakt seniorów 19+, waga lekka
   36. Semi Kontakt seniorów 19+, waga średnia
   37. Semi Kontakt seniorów 19+, waga ciężka
   38. Semi Kontakt kadetek 13 -15 lat, lżejsze
   39. Semi Kontakt kadetek 13-15 lat, cięższe
   40. Semi Kontakt juniorek 16-18 lat, lżejsze
   41. Semi Kontakt juniorek 16-18 lat, cięższe
   42. Semi Kontakt seniorek 19+, lżejsze
   43. Semi Kontakt seniorek 19+, cięższe

Ju Jitsu Mixed Kumite:
   44-48. Grappling 10-12 lat młodzicy -35kg,-40kg,-45kg,-50kg, +50kg
   49-53. Grappling 10-12 lat młodziczki -35kg,-40kg,-45kg,-50kg, +50kg
   54-58. Ju Jitsu Mixed Kumite kadetów 13-15 lat-45 kg,-52 kg,-59 kg,-66 kg, +66 kg
   59-63. Ju Jitsu Mixed Kumite kadetek 13-15 lat-45kg,-52 kg,-59 kg,-66 kg, +66 kg
   64-68. Ju Jitsu MixedKumite juniorów 16-18 lat-55kg,-62 kg,-79 kg,-86 kg , +86 kg
   69-73. Ju Jitsu Mixed Kumitejuniorek 16-18 lat-50 kg,-57 kg,-64 kg,-71 kg, +71 kg
   74-78. Ju Jitsu Mixed Kumite seniorów 19+ -65kg,-77 kg,-84 kg,-91 kg, +91 kg
   79-83. Ju Jitsu Mixed seniorek 19+-55 kg,-62 kg,-69 kg ,-76 kg, +76 kg

Sport Kenjutsu:
   84. Sport Kenjutsu 10-12 lat,-140cm młodziczki i młodzicy razem
   85. Sport Kenjutsu 10-12 lat, +140cm młodziczki i młodzicy razem
   86. Sport Kenjutsu 13-15 lat,-160cm kadetki i kadeci razem
   87. Sport Kenjutsu 13-15 lat, +160cm kadetki i kadeci razem
   88. Sport Kenjutsu juniorów 16-18 lat,-170cm
   89. Sport Kenjutsu juniorów 16-18 lat, +170cm
   90. Sport Kenjutsu seniorów 19+,-180cm
   91. Sport Kenjutsu seniorów 19+, +180cm
   92. Sport Kenjutsu junior 16-18 lat
   93. Sport Kenjutsu seniorek 19+www.000webhost.com